ACREDITARE SPITALE CONFORM CERINTELOR CONAS
 
   Cerinte CONAS
   Consultanta in elaborarea, implementarea si certificarea sistemului de management ISO 9001 si aplicarea integrata a OMF 946 / 2005 si conformare cu cerintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.
 
Extras din Cerintele de Acreditare
REFERINTA 1
MSO MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZATIEI
MSO.1 Planul strategic al institutiei este bazat pe nevoile de ingrijire si preventie ale pacientilor
MSO.2 Organizarea institutiei asigura luarea deciziilor in mod optim
MSO.3 Strategia de comunicare interna si externa a institutiei este viabila
MSO.4 Activitatea institutiei se sprijina pe previziunile bugetare
MSO.5 Institutia are mecanisme de supraveghere a gestiunii sale
MSO.6 Colaborarea sectiilor si departamentelor institutiei conduce la cresterea calitatii perioadei de spitalizare
MSO.7 Sectoarelor de activitate sunt implicate in realizarea obiectivelor de calitate ale institutiei
MSO.8 Controlul resurselor se face la nivel organizational si sectorial
MSO.9 Proiectele si obiectivele institutionale strategice, sectoriale si generale, sunt evaluate periodic
REFERINTA 2
MOI MANAGEMENTUL OPERATIONAL AL INFORMATIILOR
MOI.1 Sistemul de informatii corespunde necesitatilor institutiei
MOI.2 Gestionarea informatiilor respecta confidentialitatea si securitatea datelor
MOI.3 Institutia realizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor medicale printr-un serviciu specializat
MOI.4 Sistemul de informatii este evaluat constant
REFERINTA 3
MRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
MRU.1 Managementul resurselor umane este corespunzator functiei institutiei
MRU.2 Comunicarea intraorganizationala este integrata in politica de management a resurselor umane
MRU.3 Politica de resurse umane este adaptata evolutie institutiei
MRU.4 Politica de angajare este adaptata necesitatilor institutiei
MRU.5 Politica pentru noii angajati urmareste integrarea organizationala a acestora
MRU.6 Evaluarea periodica a personalului este indeplinita
MRU.7 Nivelul de competenta a personalului este imbunatatit prin formare continua
MRU.8 Administrarea datelor personale ale angajatilor permite pastrarea confidentialitatii si securitatii informatiilor
MRU.9 Institutia imbunatateste continuu conditiilor de munca ale personalului
MRU.10 Institutia evalueaza calitatea managemntului de resurse umane
REFERINTA 4
MMI MANAGEMENTUL MEDIULUI DE INGRIJIRE
MMI.1 Aprovizionarea sectoarelor de activitate este asigurata continuu
MMI.2 Institutia asigura securitatea si intretinerea echipamentelor, instalatiilor si a cladirilor
MMI.3 Institutia respecta regulile de igiena a alimentatiei si asigura meniuri echilibrate
MMI.4 Calitatea, igiena si circuitul lenjeriei sunt asigurate
MMI.5 Institutia asigura securitatea si igiena spatiilor si echipamentelor
MMI.6 Circuitele de transport specifice sunt organizate si coordonate
MMI.7 Managementul deseurilor respecta principiile de igiena si protectie a persoanelor si a mediului
MMI.8 Institutia garanteaza siguranta persoanelor si a bunurilor personale
MMI.9 Institutia garanteaza securitatea persoanelor printr-un plan de prevenire a incendiilor si de evacuare
MMI.10 Calitatea mediului de ingrijire a pacientului este evaluata constant
REFERINTA 5
MCS MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR
MCS.1 In planul strategic, institutia are o politica de calitate pe care o sustine
MCS.2 Politica de calitate se bazeaza pe nevoile pacientilor si apartinatorilor
MCS.3 Institutia are o politica pentru eficientizarea serviciilor medicale
MCS.4 Institutia are programe de monitorizare si evaluare a serviciilor
REFERINTA 6
DPC DREPTURILE PACIENTULUI SI COMUNICAREA
DPC.1 Planul strategic al institutiei are inscrise respectarea drepturile pacientului
DPC.2 Dreptul la ingrijiri medicale este asigurat nediscriminatoriu
DPC.3 Pacientul si apartinatorii sunt informati cu privire la conditiile de spitalizare
DPC.4 Informarea pacientului se face adaptat nivelului de intelegere
DPC.5 Planul de tratament si investigatii este bazat pe consimtamantul informat al pacientului
DPC.6 Acordarea ingrijirilor trebuie sa respecte intimitatea si demnitatea pacientului
DPC.7 Dreptul pacientului privind confidentialitatea informatiilor si a vietii private este respectat
DPC.8 Pacientii beneficiaza de toate serviciile medicale (medicamentele, materialele si dispozitivele medicale) necesare ingrijirii sanatatii sale
DPC.9 Institutia are prevazut un sistem de preluare si solutionare a reclamatiilor si/sau plangerilor pacientilor
DPC.10 Politica institutiei urmareste respectarea drepturilor pacientului, informarea si educarea lui
REFERINTA 7
GDP GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI
GDP.1 Institutia are ca prioritate o politica integrata de gestionare a datelor pacientului
GDP.2 Gestionarea datelor pacientului respecta regulile de confidentialitate si anonimat
GDP.3 Modalitatea de stocare a datelor si a dosarului pacientului permite o utilizare facila a informatiilor
GDP.4 Gestiunea dosarului pacientului asigura o buna coordonare intre specialistii institutiei
GDP.5 Accesul la datele medicale din dosarul pacientului este organizat
GDP.6 Gestionarea datelor pacientului este evaluata si ameliorata continuu
REFERINTA 8
MIS MANAGEMENTUL INGRIJIRILOR DE SANATATE
MIS.1 Institutia are o politica pentru primirea si luarea in evidenta a pacientilor
MIS.2 Accesul pacientilor, apartinatorilor si vizitatorilor este o componenta a politicii institutiei
MIS.3 Planul de ingrijire a pacientului se bazeaza pe evaluarea initiala a starii de sanatate
MIS.4 Nevoile medicale si personale ale pacientului sunt considerate in complexitatea lor
MIS.5 Ingrijirea pacientului este coordonata in cadrul sectoarelor de activitate clinice
MIS.6 Institutia garanteaza continuitatea ingrijirilor
MIS.7 Procedurile chirurgicale sunt formulate de echipe multidisciplinare specializate
MIS.8 Sectiile institutiei si farmacia asigura continuitatea ingrijirilor
MIS.9 Salile de operatie, de nasteri si serviciul ATI asigura continuitatea ingrijirilor
MIS.10 Laboratoarele de biologie medicala si anatomie patologica asigura continuitatea ingrijirilor
MIS.11 Institutia a organizat sectoarele de radiodiagnostic, radioterapie, medicina nucleara, explorari functionale, recuperare medicala si fizioterapie
MIS.12 Externarea pacientului este planificata si coordonata
MIS.13 Institutia are proceduri legate de stari critice sau deces
MIS.14 Sectiile si departamentele institutiei utilizeaza protocoale de diagnostic si terapeutice
MIS.15 Sectiile si departamentele institutiei evalueaza practicile profesionale si performantele obtinute
REFERINTA 9
PGR PREVENIREA SI GESTIUNEA RISCURILOR
PGR.1 Exista o politica de prevenire si gestiune a riscurilor si a evenimentelor nedorite
PGR.2 Exista o politica de gestionare a riscului generat de aparatele, instrumentele si dispozitivele medicale
PGR.3 Exista o politica de gestionare a riscului pentru mediul fizic, intern si extern
PGR.4 Exista o politica de securitate si mentenanta a cladirilor, infrastructurii si instalatiilor
PGR.5 Exista o politica privind securitatea patrimoniului
PGR.6 Exista programe de evaluare si interventie pentru situatii de urgenta, dezastre, catastrofe naturale
REFERINTA 10
MIN MANAGEMENTUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE
MIN.1 Institutia are o politica de diminuare a riscului infectios si epidemiologic al mediului spitalicesc
MIN.2 Specialistii sunt implicati in elaborarea programului de control privind riscul infectios
MIN.3 Programul institutiei referitor la infectiile nosocomiale este coordonat
MIN.4 Actiunile de prevenire si educatie pentru sanatate sunt parte componenta a programului de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale
MIN.5 Prescrierea si utilizarea antibioticelor este justificata clinic si paraclinic
MIN.6 Institutia impune masuri pentru protejarea personalului impotriva infectiilor
MIN.7 Institutia se preocupa de sterilizarea, de mentinerea sterilitatii si de dezinfectia instrumentelor, dispozitivelor si aparatelor medicale
MIN.8 Institutia protejeaza mediului intraspitalicesc
MIN.9 Institutia ia masuri pentru eliminarea riscului de toxiinfectie
MIN.10 Institutia face o evaluare constanta a riscului de infectie intraspitaliceasca
REFERINTA 11
STT SIGURANTA TRANSFUZIEI SI TRANSPLANTULUI
STT.1 Institutia pune in aplicare legislatia privind transfuziile si transplanturile
STT.2 Programele specifice de prevenire a riscurilor transfuzionale si vigilentele sanitare sunt operationale
STT.3 Institutia asigura securitatea transfuzionala si prin pregatirea specialistilor
STT.4 Prelevarea de celule, tesuturi si organe se face in conformitate cu legislatia in vigoare
STT.5 Institutia are proceduri pentru prelevare de organe in cadrul retelei nationale
STT.6 Metodologia de transplant este evaluata si imbunatatita
Acasa     |     Cine suntem     |     Cere oferta     |     Contact     |